kaczkiozdobne.pl

Podstawy hodowli kaczek

Kaczki dobrze wyzyskują paszę, są łatwe do wychowu i szybko rosną. Młode kaczki już w wieku 10 tygodni nadają się do uboju. Jednodniowa kaczka waży około 5 dkg, a w ciągu 70 dni może osiągnąć 2,5 kg, czyli powiększyć swoją wagę żywą 50 razy. Zaletą kaczek jest też dobra płodność, polegająca na znoszeniu dużej ilości jaj. Nieśność kaczek dochodzi do 60 - 90 jaj rocznie. Jaja są duże: ważą po 80-90 gram. Chowając kaczki rasowe możemy dostarczać do zakładów wylęgowych jaja wylęgowe, za które otrzymamy dobrą cenę.

Podstawy hodowli kaczekKaczka dostarcza także pierza i puchu. Przeznaczając 10-tygodniową kaczkę na ubój otrzymujemy oprócz mięsa około 8 dkg pierza i puchu. Od dorosłej kaczki możemy uzyskać 10-15 dkg wartościowego pierza pościelowego. W wielu gospodarstwach są dobre warunki do prowadzenia chowu kaczek.

W Polsce jest dużo rzek, jezior, stawów; wiele z nich pokrywa różnorodna roślinność, chętnie zjadana przez kaczki, co pozwala na zaoszczędzenie paszy. Jak wykazały długoletnie doświadczenia i praktyka, chów kaczek na stawach zarybionych nie tylko nie przynosi szkody, lecz nawet jest korzystny dla gospodarstwa rybnego. Kaczki żerując na stawach zarybionych niszczą wiele owadów, wodnych larw, pluskiew, ważek, a wśród nich i szkodniki ryb, które często zjadają ikrę i młody narybek oraz kaleczą ryby.

Kaczki przebywając na stawie nawożą swymi odchodami dno, dzięki czemu szybciej i obficiej rozwijają się różne drobne zwierzęta, tak zwany plankton, stanowiący pokarm dla ryb. Kaczki zjadają także roślinność stawową, oczyszczają częściowo stawy z niepożądanych dla ryb roślin pływających lub wynurzonych nad powierzchnię wody.

Żerowanie kaczek przyczynia się więc do lepszego nasłoneczniania wody, co wpływa na zwiększenie przyrostów ryb. Mamy więc podwójną korzyść - kaczki dobrze się rozwijają i szybko zwiększają swoją wagę żywą, a jednocześnie zwiększa się ilość i ciężar ryb. Obliczono, że każda kaczka dorosła żerująca na zarybionym stawie podnosi łączną wagę żywą ryb o 1 kg. Hodując kaczki na zarybionych stawach musimy pamiętać o okresie tarła ryb, nie puszczać ich w tym czasie na wodę, gdyż mogą wyrządzać szkody zjadając młody narybek.

Kaczki możemy chować w każdym gospodarstwie rolnym, nawet jeśli nie ma w nim żerowisk wodnych. Korzystają one wtedy z zielonego pastwiska, ściernisk pożniwnych i chwastów z ogrodu. Kaczki chowane bez żerowiska wodnego także rosną szybko i tuczą się dobrze. Jaja wylęgowe od nich są dobre, a potomstwo liczne i żywotne. Chów kaczek bez wody jest nieco droższy od chowu na wodzie, ale również opłacalny.